Vesti | 05.12.2018.

Novogradnja - Karaburma

 

OVDE pogledajte ponudu za novoizgradjeni objekat na Karaburmi

Tehničke karakteristke objekta:

Konstrukcija objekta je u armiranobetonska.

U horizontalnom smislu čini je armiranobetonska temeljna ploča i pune međuspratne armiranobetonske ploče. U vertikalnom smislu konstrukcija se formira od kombinacije armiranobetonskih zidova-platana, armiranobetonskih stubova i zidova od giter blokova sa pripadajućim horizontalnim i vertikalnim armiranobetoskim ukrućenjima-serklažima.

Krovnu konstrukciju objekta čine pune armiranobetonske ploče, propisno hidro i termički izolovane. 

Visina plafona u stanovima je iznad standarda – oko 2,8 m;

Završna obrada fasada je tipa „bavalit“ sa integrisanom termoizolacijom od ploča kamene vune debljine 10 cm, odnosno 12 cm. Delovi fasada koji su izloženi potencijalnim mehaničkim oštećenjima ( ulazna fasada suterena i prizemlja) obrađuju se materijalima otpornim na mehanička oštećenja, tipa silikatnih maltera ili kamenih ploča debljine 3 cm postavljenih u sloju maltera preko Q mreže.;

Termoizolacije se razlikuju prema položaju u objektu.

Sve termoizolacije koje mogu biti direktno izložene požaru su od kamene vune, negorive. Ovo se najpre odnosi na sve fasadne površine, koje su projektovane u kontaktnom toplotno-izolacionom sistemu (ETICS). Debljina izolacije zavisi od materijalizacije fasadnog zida, pa je izolacija zida od opekarskih blokova 10 cm, a armiranobetonskog zida 12 cm.

Zvučna izolacija je predviđena u horizontalnim i vertikalnim kontaktnim površinama između svih stambenih jedinica, kao i stambenih jedinica prema komunikacijama-hodnicima. Zidovi između stanova su dvostruki, od opekarskih blokova debljine 10 cm, između kojih je postavljen sloj ekspandiranog polistirena debljine 5 cm. Zidovi prema hodnicima su obloženi ekspandiranim polistirenom debljine 2 cm, koji je rabiciran imalterisan produžnim malterom debljine 3cm.

Podovi u objektu su projektovani prema funkciji prostorija:

U sobama stanova (dnevnim i spavaćim) predviđen je hrastov parket 1. klase.

U ulaznim prostorima u stanovima i kuhinjama, stepenišnom prostoru, hodnicima, prostoriji za čišćenje zgrade, poslovnom prostoru, predviđena je granitna keramika na lepku.

U kupatilima i sanitarnim čvorovima predviđen je pod od keramičkih pločica na lepku.

Na terasama i lođama je predviđena obloga od granitnih keramičkih pločica sa soklom visine 20 cm.

U garaži predviđen je betonski pod u padu.

Stolarija unutar objekta je standardna.

Sobna vrata su drvena, obložena medijapanom, završno obrađena folijom. Vrata prema ulaznim prostorima i degažmanima u stanovima su sa nadsvetlom radi obezbeđenja dotoka prirodne svetlosti u te prostorije.

Vrata na ulazu u stambene jedinice su sigurnosna.

Spoljna stolarija je od PVC petokomornih profila zastakljena dvostrukim termo-paketom 4+12+4mm. Spoljna stolarija u stambenim jedinicama opremljena je PVC roletnama.

Termotehničke instalacije:

Projektom je predviđeno zagrevanje prostora i zagrevanje sanitarne vode putem kombinovanog gasnog kotla smeštenog u svakom stanu. Otvorena je mogućnost i za korišćenje gasa za potrebe kuhinje.

Plaćanje je po potrošnji a kalorimetri su spratno postavljeni.

U zgradi je predviđen jedan putnički lift nosivosti 8 osoba.

Predviđene mere zaštite od požara:

  • U objektu je izvršeno požarno odvajanje tehnoloških celina u posebne protivpožarne sektore PP zidovima, vratima i tavanicom (garaža, poslovni prostor, stambeni deo).
  • Tehničke prostorije su izdvojene u posebnu PP zonu vratima, zidovima i tavanicom otpornom na požar u traženom vremenu.
  • Sva glavna izlazna vrata otvaraju se u smeru izlaska i vidno su obeležena.
  • Obezbeđen je prilaz za vatrogasna vozila.
  • Obezbeđena je brza i efikasna evakuacija u svim segmentima objekta.
  • U prostoru garaže obezbeđena je prirodna ventilacija.
  • Vertikalno prekidno parapetno rastojanje je veće od 1,0 metra.

 

Izdvojeni oglasi

Izdavanje

Izdavanje

Izdavanje

Naši agenti